องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ภาพกิจกรรม อบต.เวียง


โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรม สร้างเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤ

โครงการหมู่บ้านสุขภาพดีปลอดบุหรี่และสุรา

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพชุมชนตำบลเวียง

ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในเขตพื้นที่ ตำบลเวียง ทุกหมู่บ้าน

ร่วมทำบุญ ณ วัดม่อนจอมผ่อ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานครู/ผู้ดูแลเด็ก

กิจกรรมสร้างสรรค์จินตนาการด้วยศิลปะ

เปิดเส้นทางถนนสายบ้านสันติสุข-บ้านแม่ปูนล่าง

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 18-

สร้างสะพานไม้ชั่วคราวบริเวณถนนสายบ้านสันติสุข-บ้านแม่ปูนล่าง

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เชิญถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้รับมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย

ช่วยเหลือและทำความสะอาดบ้านเรือนพี่น้องประชาชน

ลงพื้นที่แจกอาหาร น้ำดื่ม และช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มอบเงินเยียวยาให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการ อบรมเลี้ยงดูบุตร อย่างสร้างสรรค์

ลงพื้นที่พ่นหมอกควันหมู่4 หมู่12

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร ฯ ประจำปี 2562

กิจกรรม “KICK OFF” รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

โครงการรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว

ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

ร่วมพิธีเปิดโครงการ หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “ เราทำความ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2563

รณรงค์ป้องกัน และควบคุม โรคไข้เลือดออก

ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

นายอำเภอเวียงป่าเป้า ออกไปเยี่ยมผู้สูงอายุบ้านแม่ปูนหลวง

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒ

ออกพ่นหมอกควันเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ ตำบลเวียง ทุกหมู่บ้าน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ออกสำรวจความเสียหายเหตุวาตภัยจากพายุฤดูร้อน

จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้สูงอายุและผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ออกแจกจ่ายกระเบื้องหลังคาให้กับผูที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ

แจกถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคโควิด

ประชุมมอบนโยบายเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

ออกแจกจ่ายกระเบื้องหลังคาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากลมพายุ

ประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกันและติดตามการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันไวรัสโควิด (COVID-19)

ประชุมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของวัยรัสโคโรน่า

โครงการมหกรรมสุขภาพ ประชาชนตำบลเวียง

ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรน่า

มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตำบลเวียงรอบรู้สู้ภัยไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย ประจำปี 2563

ร่วมโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื่นที่เกษตร

วันมาฆะบูชา

มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

มอบผ้าห่มกันหนาว พ.ศ 2563

กีฬาชนเผ่า


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 | สุดท้าย
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1323575 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft