องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลตลาด
แบบสำรวจตลาด
 
ข้อมูลลานกีฬา/ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
สนามกีฬา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สัญจรพบประชาชน บ้านแม่ปูนหลวง ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ คัดกรองมะเร็งเต้านม ตรวจระดับการมองเห็นของสายตา ตรวจสารเคมีที่ตกค้างในร่างกาย และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง โดยมีเครือข่ายหน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมออกให้บริการ ณ บ้านแม่ปูนหลวง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สัญจรพบประชาชน บ้านแม่ปูนหลวงออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ

ผู้สนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับเด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง  ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย  จัดโครงการส่งเสริมงานด้านศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมี กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร และพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดหนองยาว และวัดอรัญวิเวกคีรี (ม่อนจอมผ่อ) ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงงราย
โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้อง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเวียง

โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเวียง
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ตำบลเวียงรอบรู้สู้ภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ประจำปี พ.ศ.2565" โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) พื้นที่ตำบลเวียงเข้าร่วมฝึกอบรมและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้วิธีการการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่  พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับ อสม. โดยมอบทรายอะเบทเพื่อนำไปรณรงค์ให้ทุกหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ อสม.ตำบลเวียง
ประกาศ ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕    (อ่าน 7 ครั้ง)
วันที่ 11-08-2022
ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    (อ่าน 7 ครั้ง)
วันที่ 11-08-2022
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรร วัน เวลา เเละสถานที่ดำเนินการเลือกสรร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง    (อ่าน 11 ครั้ง)
วันที่ 09-08-2022
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเเละเลือกสรร วัน เวลา เเละสถานที่ดำเนินการเลือกสรร พนักงานเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลืองานธุรการ    (อ่าน 33 ครั้ง)
วันที่ 08-08-2022
ประกาศ รับสมัครพนักงานผู้ช่วยช่างโยธา    (อ่าน 23 ครั้ง)
วันที่ 12-07-2022
ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน    (อ่าน 39 ครั้ง)
วันที่ 12-07-2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กรกฎาคม 2565    (อ่าน 15 ครั้ง)
วันที่ 12-07-2022
ดูทั้งหมด
 

1202 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565
วันที่ 08-06-2022
1201 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565
วันที่ 08-06-2022
1189 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเหล็ก บ้านหนองยาว ม.๑๒ (ซอย๒ ทางเข้าหมู่บ้านม้ง)
วันที่ 01-09-2021
1173 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565
วันที่ 21-04-2022
1170 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 16-09-2021
1169 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
วันที่ 25-03-2022
1168 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565
วันที่ 14-02-2022
1165 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564
วันที่ 28-01-2022
1163 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ช่วงบ้านโป่งหนอง ม.๓
วันที่ 03-02-2022
1158 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ช่วงบ้านโป่งหนอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีต
วันที่ 11-01-2022
  ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 

นายกิตติพงษ์ วงษา

นายย้ายเจริญ เชื้อเมืองพาน

 
 
<< August 2022 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง สัญจรพบประชาชน บ้านแม่ปูนหลวงออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ผู้สนับสนุนหมวกนิรภัยให้กับเด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
โครงการส่งเสริมงานด้านศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันดีงามของท้อง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลเวียง
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเวียง
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ อสม.ตำบลเวียง
เข้าสู่ระบบ
 
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
หนังสือราชการ สถ ทั่วประเทศ
หนังสือราชการ สถ เชียงราย
ค้นในGoogle ค้นใน tambonwiang.com
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2121087 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft