องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0842 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีพ.ศ. 2562 06-06-2019
0840 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 23-05-2019
0838 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานป้องกันฯ 01-05-2019
0839 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 23-04-2019
0835 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ 11-04-2019
0826 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 28-03-2019
0827 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 28-03-2019
0828 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 28-03-2019
0824 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 26-03-2019
0825 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 26-03-2019
0821 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 5 อัตรา 12-03-2019
0822 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 07-03-2019
0823 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ 07-03-2019
0820 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง ชร.ถ.122-2 ช่วงบ้านดงหล่ายหน้า ม.7 ถึงบ้านสันติสุข ม.1 ตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 26-02-2019
0819 ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-02-2019
0813 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 50 เมตร บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ 05-02-2019
0805 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ 28-12-2018
0803 ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 25-12-2018
0801 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 24-12-2018
0802 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทาง ชร.ถ 122-2 ช่วงบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่7 ถึงบ้านสันติสุข ตำบลเวียง 24-12-2018
0800 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีพ.ศ.2562 21-12-2018
0799 คู่มือสำหรับบริการประชาชน ระยะที่ 2 21-11-2018
0794 ขอเชิญชวน ร่วมบริจาคโทรศัพท์มือถือเก่า ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ในโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15-11-2018
0793 ขอความร่วมมือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเข้าไปดำเนินการกรอกแบบประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช 09-11-2018
0795 ประชาสัมพันธ์แผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 09-11-2018
0787 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... 05-11-2018
0785 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29-10-2018
0779 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 16-10-2018
0772 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 20-09-2018
0784 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 24-08-2018
0841 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับที่ 2) 09-08-2018
0754 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 28-06-2018
0748 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร 20-06-2018
0729 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 01-06-2018
0737 แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 01-06-2018
0790 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2561 08-05-2018
0786 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปี 2561 30-04-2018
0846 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือสภาพดี 16-02-2018
0709 การลงทะเบียนเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19-01-2018
0710 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19-01-2018
0848 มาตรการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 08-01-2018
0738 แผ่นพับให้ความรู้เรื่อง HIV 07-12-2017
0773 ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2560 28-11-2017
0740 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561 20-10-2017
0688 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 และเบี้ยความพิการปี 2561 12-10-2017
0689 แบบฟอร์มเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 12-10-2017
0690 แบบคำขอเบี้ยผู้ความพิการประจำปีงบประมาณ 2561 12-10-2017
0691 แบบฟอร์มหนังสือผู้มอบอำนาจ 12-10-2017
0782 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 12-10-2017
0792 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ.2561 03-10-2017
0791 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 02-10-2017
0850 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอรัปชัน 02-10-2017
0746 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงร่วมตรวจสอบการทำบ่อบำบัดน้ำเสียของร้านภัทรวดี 27-09-2017
0669 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 14-09-2017
0680 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 06-09-2017
0679 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 03-08-2017
0678 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 07-07-2017
0677 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 06-06-2017
0636 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องตลาด พ.ศ.2560 30-05-2017
0637 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องสถานจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 30-05-2017
0638 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2560 30-05-2017
0676 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 05-05-2017
0675 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 07-04-2017
0616 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต 30-03-2017
0617 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต 30-03-2017
0674 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 09-03-2017
0673 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 07-02-2017
0672 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 06-01-2017
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 905328 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft