องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0916 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 09-01-2020
0917 3.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 02-12-2019
0918 2.งบหน้าสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 02-12-2019
0919 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 02-12-2019
0914 3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 01-11-2019
0915 2.งบหน้าสรุปผลจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 01-11-2019
0896 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562 01-10-2019
0897 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562 01-10-2019
0898 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน กันยายน 2562 01-10-2019
0893 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 02-09-2019
0894 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 02-09-2019
0895 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือนสิงหาคม 2562 02-09-2019
0886 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 01-08-2019
0887 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 01-08-2019
0888 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 01-08-2019
0882 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 01-07-2019
0883 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 01-07-2019
0884 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 01-07-2019
0847 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ฯ 13-06-2019
0878 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 04-06-2019
0879 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 04-06-2019
0880 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 04-06-2019
0843 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562 02-05-2019
0844 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562 02-05-2019
0845 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน เมษายน 2562 02-05-2019
0836 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 11-04-2019
0837 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด 6) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่1 (ตุลาคม-มีนาคม) 11-04-2019
0832 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 02-04-2019
0833 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562 02-04-2019
0834 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือนมีนาคม 2562 02-04-2019
0829 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 01-03-2019
0830 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 01-03-2019
0831 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 01-03-2019
0814 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง ชร.ถ.122-2 ช่วงบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ 7 ถึงบ้านสันติสุข หมู่1 ตำบลเวียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 05-02-2019
0815 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 01-02-2019
0816 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562 01-02-2019
0817 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน มกราคม 2562 01-02-2019
0812 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ ๗ ตำบลเวียง 16-01-2019
0809 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 02-01-2019
0810 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 02-01-2019
0811 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 02-01-2019
0806 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 03-12-2018
0807 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 03-12-2018
0808 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 03-12-2018
0796 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 01-11-2018
0797 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 01-11-2018
0798 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน ตุลาคม 2561 01-11-2018
0774 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 01-10-2018
0775 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2561 01-10-2018
0776 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน กันยายน 2561 01-10-2018
0780 แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งาดที่ 2 (เมษายน-กันยายน) 01-10-2018
0781 ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ผด.6) ประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2 (เมษายน-กันยายน) 01-10-2018
0851 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ผด.2) 11-09-2018
0769 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 03-09-2018
0770 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 03-09-2018
0771 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน สิงหาคม 2561 03-09-2018
0766 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 01-08-2018
0767 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 01-08-2018
0768 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 01-08-2018
0765 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 02-07-2018
0764 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 02-07-2018
0762 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2561 02-07-2018
0752 งบหน้าสรุปจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องการจัดซื้อ-จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 01-06-2018
0751 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.) ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 01-06-2018
0753 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 01-06-2018
0730 ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ในรอบเดือน เมษายน2561 01-05-2018
0731 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2561 01-05-2018
0732 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน2561 01-05-2018
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1071174 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft