องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลตลาด
แบบสำรวจตลาด
 
ข้อมูลลานกีฬา/ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
สนามกีฬา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
1201 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565 08-06-2022
1202 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 08-06-2022
1173 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565 21-04-2022
1169 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 25-03-2022
1168 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 14-02-2022
1163 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ช่วงบ้านโป่งหนอง ม.๓ 03-02-2022
1165 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 28-01-2022
1158 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ช่วงบ้านโป่งหนอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีต 11-01-2022
1156 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ช่วงบ้านโป่งหนอง หมู่ที่ 3 30-12-2021
1157 ประกาศรับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ช่วงบ้านโป่งหนอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding 30-12-2021
1144 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 15-12-2021
1145 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 14-12-2021
1143 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 09-11-2021
1142 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564 07-10-2021
1141 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 27-09-2021
1121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 20-09-2021
1120 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก บ้านหนองยาวพัฒนา ม.12 (ซอย2) ทางเข้าหมู่บ้านม้ง 16-09-2021
1170 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16-09-2021
1118 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งหนอง ม.3(ทางเข้าจุดเฝ้าไฟป่า) ต.เวียง 03-09-2021
1117 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบบรรทุกน้ำ) 01-09-2021
1189 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเหล็ก บ้านหนองยาว ม.๑๒ (ซอย๒ ทางเข้าหมู่บ้านม้ง) 01-09-2021
1140 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 23-08-2021
1097 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 20-07-2021
1154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปูนล่าง ม.9 25-06-2021
1099 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 17-06-2021
1153 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปูนล่าง ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28-05-2021
1101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย. 2564 14-05-2021
1152 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปูนล่าง ม.9 05-05-2021
1151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองน้ำใส ม.1 28-04-2021
1102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 16-04-2021
1053 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 4) 11-03-2021
1103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 10-03-2021
1047 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 03-03-2021
1045 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง ชร.ถ. ๑๒๒-๑ บ้านสันติสุข หมู่ที่๑ ตำบลเวียง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ 01-03-2021
1150 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการปรังปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวยสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองน้ำใส ม.1 01-03-2021
1044 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดราง สายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.122-18 ช่วงบ้านโป่งหนอง หมู่ที่ 3 ตำบ 15-02-2021
1048 ประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตสายทาง ชร.ถ. ๑๒๒-๑ บ้านสันติสุข หมู่ที่๑ ตำบลเวียง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕,๒๒๐ ตร.ม 10-02-2021
1149 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านสันติสุข ม.1 ต.เวียง กว้าง 6.00 ม. ยาว 870.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 5,220.0 04-02-2021
1098 สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564 01-02-2021
1043 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดราง สายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 122-18 ช่วงบ้านโป่งหนองหมู่ที่ 3 ตำบลเวียง 27-01-2021
1148 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตและก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดราง ช่วงบ้านโป่งหนอง ม.3 25-01-2021
1042 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงบ้านโป่งหนอง หมู่ที่ 3 ถึงบ้านศรีเวียงทอง หมู่ที่ 10 ต.เวียง จำนวน 2 จุด 22-01-2021
1041 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ. 122-2 ช่วงบ้านดงหล่ายหน้า ม.7 ต.เวียง กว้าง 4 ม. ยาว 479 ม. หนา 0.15 ม. 19-01-2021
1052 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) 15-01-2021
1056 ประกาศผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีบประมาณ 2564 15-01-2021
1100 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 15-01-2021
1036 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรุบปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงบ้านโป่งหนอง ม.3 ถึง บ้านศรีเวียงทอง ม.10 08-01-2021
1035 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหล่ายหน้า ม.7 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 05-01-2021
1146 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชร.ถ. 122-2 บ้านดงหล่ายหน้า ม.7 30-12-2020
1147 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงบ้านโป่งหนอง ม.3 ถึงบ้านศรีเวียงทอง ม.10 28-12-2020
1051 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2) 18-12-2020
1055 ประกาศผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน ประจำปีบประมาณ 2564 15-12-2020
1104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 15-12-2020
1054 ประกาศผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม ประจำปีบประมาณ 2564 12-11-2020
1105 สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 12-11-2020
1096 สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563 07-10-2020
1050 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06-10-2020
1018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชร.ถ. 122-1 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 - บ้านแม่ปูนน้อย หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อกับ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ปูนล่างหมู่ที่9 ตำบลเวียง 05-10-2020
1015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชร.ถ. 122-2 สายทางบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อกับ ชร.ถ. 122-26 บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง 22-09-2020
1087 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชร.ถ. 12-1 บ้านสันติสุข ม.1 - บ้านแม่ปูนน้อย ม.9 18-09-2020
1086 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชร.ถ. 122-1 บ้านสันติสุข ม.1 เชื่อมต่อกับ ถนนภายใน ม.แม่ปูนล่าง ม.9 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า 15-09-2020
1095 สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 08-09-2020
1008 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชร.ถ.122-2 สายทางบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่7 - บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อกับ ชร.ถ. 122-26 บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 02-09-2020
1085 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชร.ถ. 122-2 สายทางบ้านดงหล่ายหน้า ม.7 - บ้านสันติสุข ม.1 เชื่อมต่อกับ ชร.ถ. 122-26 28-08-2020
1094 สรุปผลการจัดซื้อจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 05-08-2020
1002 1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ( แบบ สขร.1) ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 01-07-2020
0988 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 01-06-2020
0989 งบหน้าสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 01-06-2020
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 2121120 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft