องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลตลาด
แบบสำรวจตลาด
 
ข้อมูลลานกีฬา/ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
สนามกีฬา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
1180 ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 01-10-2020
1021 ประกาศเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 30-09-2020
1016 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 24-09-2020
1014 ประกาศ เรื่อง เน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 22-09-2020
1091 ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ 22-09-2020
1012 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี 21-09-2020
1010 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ประจำปี พ.ศ.2563 18-09-2020
1011 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชร.ถ. 122-1 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปูนน้อย หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อกับ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านแม่ปูนล่างหมู่ที่ 9 ตำบลเวียง จำนวน 2 ช่วง 18-09-2020
1009 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 14-09-2020
1081 ฐานข้อมูล ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 09-09-2020
1006 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26-08-2020
1007 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 26-08-2020
1004 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID -19 05-08-2020
1013 เชิญชวนร่วมสังเกตุการณ์ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเวียง 20-07-2020
0996 แนวทางการปฏิบัติ "ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา" 15-07-2020
0992 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำลลสายงานผู้บริหาร 08-07-2020
0983 คำแนะนำผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลาน 01-07-2020
1088 ฐานข้อมูลสภาพปัญหานำ้เสีย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 27-06-2020
0979 ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 26-06-2020
0969 ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยึด 17-06-2020
0956 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส1) 15-04-2020
1076 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน,โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 13-04-2020
0976 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 01-04-2020
0974 รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่3 เดือน เม.ย.-มิ.ย.63) 30-03-2020
0949 นำส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 16-03-2020
0943 ประกาศงดจัดงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2563 06-03-2020
0942 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหรส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563 02-03-2020
0937 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 25-02-2020
0933 การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19-02-2020
0935 ประกาศผลการจำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดฯ ประจำปี พ.ศ.2562 17-02-2020
0922 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 28-01-2020
0921 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 27-01-2020
0924 ประกาศข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2563 27-01-2020
0920 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2563 21-01-2020
1082 มาตรการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 13-01-2020
0973 รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่2 เดือน ม.ค.-มี.ค.63) 27-12-2019
0912 การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20-12-2019
0913 รายงายผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20-12-2019
0911 มาทำความเข้าใจเรื่องใหม่ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ไว้นะคะ 22-11-2019
0909 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 18-11-2019
0908 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 08-11-2019
0907 ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดเชียงราย การรณรงค์ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง 07-11-2019
0910 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 29-10-2019
0904 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนขอรับสิทธิ๋เงินอุดหนุนเด็กเเรกเกิด 22-10-2019
0905 แผ่นพับประชาสัมพันธ์เด็กแรกเกิด 22-10-2019
0906 แบบ ดร.01,02,03,06 ขอรับสิทธิ์เงิดอุดหนุนเด็กแรกเกิด 22-10-2019
0903 รับสมัครบุลคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16-10-2019
0901 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10-10-2019
0899 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 08-10-2019
0987 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 4 08-10-2019
0968 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 07-10-2019
0971 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 07-10-2019
0975 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 07-10-2019
0994 รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 07-10-2019
0954 นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 01-10-2019
0972 รายงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2563 (ไตรมาสที่1 เดือน ต.ค.-ธ.ค.62) 01-10-2019
0891 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 17-09-2019
0951 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 16-09-2019
0890 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10-09-2019
0892 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 10-09-2019
0889 ประชาสัมพันธ์ แจ้งระวังป้องกันและหลีกเลี่ยง ลดความเสี่ยง โรคพิษสุนัขบ้า 06-09-2019
0885 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือครูผู้ดูแลเด็ก 29-08-2019
0881 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาคัดแยกเอกสารและสำรวจข้อมูลที่ดิน 22-08-2019
0877 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ 21-08-2019
0876 รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา 05-08-2019
0874 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเหลืองานด้านธุรการ 31-07-2019
0875 ประกาศผลการสรรหาพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 31-07-2019
0873 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ 26-07-2019
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 5 6 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2062390 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft