องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 

แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0795 ประชาสัมพันธ์แผนงานการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 09-11-2018
0787 ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ..... 05-11-2018
0785 ประกาศผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29-10-2018
0779 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 16-10-2018
0855 สัดส่วนประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 01-10-2018
0772 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 20-09-2018
0784 โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน สถานที่ติดต่อ เพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 24-08-2018
0841 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับที่ 2) 09-08-2018
0754 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 28-06-2018
0748 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร 20-06-2018
0729 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 01-06-2018
0737 แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ฉบับลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 01-06-2018
0790 ประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ 2561 08-05-2018
0786 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปี 2561 30-04-2018
0846 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือสภาพดี 16-02-2018
0709 การลงทะเบียนเพื่อรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19-01-2018
0710 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 19-01-2018
0848 มาตรการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 08-01-2018
0867 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 05-01-2018
0868 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 05-01-2018
0738 แผ่นพับให้ความรู้เรื่อง HIV 07-12-2017
0773 ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2560 28-11-2017
0740 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ 2561 20-10-2017
0688 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 และเบี้ยความพิการปี 2561 12-10-2017
0689 แบบฟอร์มเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 12-10-2017
0690 แบบคำขอเบี้ยผู้ความพิการประจำปีงบประมาณ 2561 12-10-2017
0691 แบบฟอร์มหนังสือผู้มอบอำนาจ 12-10-2017
0782 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 12-10-2017
0792 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง พ.ศ.2561 03-10-2017
0791 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางและขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 02-10-2017
0850 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริตคอรัปชัน 02-10-2017
0746 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงร่วมตรวจสอบการทำบ่อบำบัดน้ำเสียของร้านภัทรวดี 27-09-2017
0669 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 14-09-2017
0680 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2560 06-09-2017
0679 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2560 03-08-2017
0678 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2560 07-07-2017
0677 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2560 06-06-2017
0636 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องตลาด พ.ศ.2560 30-05-2017
0637 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องสถานจำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2560 30-05-2017
0638 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2560 30-05-2017
0676 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2560 05-05-2017
0675 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2560 07-04-2017
0616 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต 30-03-2017
0617 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต 30-03-2017
0674 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 09-03-2017
0673 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2560 07-02-2017
0672 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2559 06-01-2017
0742 ประชาสัมพันธ์ ..เบี้ยความพิการ..มีบัตร รับทันที... 05-01-2017
0747 ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยยาย คสช. 05-01-2017
0671 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 05-12-2016
0670 ประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2559 03-11-2016
0542 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น 20-10-2016
0741 ข่าวประชาสัมพันธ์ “ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ปี 2560 18-10-2016
0739 เอกสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 12-10-2016
0743 ระเบียบการจ่ายเงินเบี้ยพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 04-10-2016
0863 นโยบายหารบริหารความเสี่ยงองค์กร 04-10-2016
0681 แผนบริหารความต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2560 03-10-2016
0514 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 31-08-2016
0475 ประชาสัมพันธ์ ..เบี้ยความพิการ มีบัตร รับทันที... 29-06-2016
0476 ประชาสัมพันธ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 29-06-2016
0458 ประชาสัมพันธ์ ..ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูฝน 22-06-2016
0459 ประชาสัมพันธ์..โรคติดเชื้อไวรัสซิกา.. 22-06-2016
0460 ประชาสัมพันธ์..มาตราการ 3 เก็บ 3 โรค 22-06-2016
0639 ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผุ้พิการรายใหม่ ปี 2559 06-06-2016
0642 ประชาสัมพันธ์ สาระน่ารู้เรื่องเอดส์ 31-05-2016
0640 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 03-05-2016
0645 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การแยกขยะมูลฝอย 02-05-2016
0646 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดการขยะในครัวเรือน 02-05-2016
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: 1 [2] 3 4 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1091347 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft