องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0715 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.61 01-02-2018
0716 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค61 01-02-2018
0711 ประกาศ ( สขร) ธ.ค.60 03-01-2018
0712 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน ธ.ค.2560 03-01-2018
0713 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือน ธ.ค.2560 03-01-2018
0708 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านหนองยาวพัฒนา ตำบลเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 แห่ง พร้อมแผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่ 27-12-2017
0707 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ๑๒๒-๒ สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ ๗ บ้านดงหล่ายหน้า ตำบลเวียง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๔ 20-12-2017
0705 ประกาศ ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านหนองยาวพัฒนา ตำบลเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 แห่ง พร้อมแผ่นป้ายเกี่ยวกับงานก่อสร้างในระหว่างการดำเนินการก่อสร้า 14-12-2017
0706 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านหนองยาวพัฒนา ตำบลเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 แห่ 14-12-2017
0698 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ122-2 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง 06-12-2017
0699 เอกสารประกวดราคา ปรับปรุง ผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ122-2 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง 06-12-2017
0703 ปปช.01 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านหนองยาวพัฒนา ตำบลเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 06-12-2017
0704 ราคากลาง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 12 บ้านหนองยาวพัฒนา ตำบลเวียง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ 06-12-2017
0700 ประกาศ ( สขร) พ.ย.60 01-12-2017
0701 งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (สขร) พ.ย.60 01-12-2017
0702 ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) พ.ย.60 01-12-2017
0695 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ122-2 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง 23-11-2017
0696 แบบสรุปราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ122-2 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง 23-11-2017
0697 ค่างานต้นทุน ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ผิวจราจรลาดยางด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ122-2 สายบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง 23-11-2017
0692 ประกาศ สขร. เดือน ตุลาคม 2560 01-11-2017
0693 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน ตุลาคม 2560 01-11-2017
0694 รายละเอียด สขร. เดือน ตุลาคม 2560 01-11-2017
0685 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ในรอบเดือน กันยายน 2560 02-10-2017
0686 ประกาศ สขร.ก.ย.2560 02-10-2017
0687 รายงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เดือน ก.ย.2560 02-10-2017
0682 ประกาศ ( สขร) ส.ค.2560 01-09-2017
0683 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน ส.ค. 2560 01-09-2017
0684 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน ส.ค. 2560 01-09-2017
0664 ประกาศ ผลการจำหน่ายพัสดุที่ชำรถดและเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีตกลงราคา 01-08-2017
0665 แนบท้ายประกาศ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีตกลงราคา 01-08-2017
0666 ประกาศ ( สขร) ก.ค. 60 01-08-2017
0667 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน กรกฎาคม 2560 01-08-2017
0668 รายละเอียดผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน กรกฎาคม 2560 01-08-2017
0658 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีตกลงราคา 24-07-2017
0659 แนบท้ายประกาศ จำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีตกลงราคา 24-07-2017
0655 ประกาศ ( สขร) มิ.ย..60 03-07-2017
0656 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน มิถุนายน 2560 03-07-2017
0657 รายละเอียดผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน มิถุนายน 2560 03-07-2017
0652 ประกาศ ( สขร) พ.ค.60 01-06-2017
0653 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)เดือน พฤษภาคม 2560 01-06-2017
0654 รายละเอียดผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน พฤษภาคม 2560 01-06-2017
0733 ปชช 01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโป่งหนอง บ้านนายอภิชาต ยะมา ถึงบ้านเลขที่ 285 น.ส.อรพรรณ แก้วคำ 02-05-2017
0734 ปร 6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโป่งหนอง บ้านนายอภิชาต ยะมา ถึงบ้านเลขที่ 285 น.ส.อรพรรณ แก้วคำ 02-05-2017
0735 ปร 5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโป่งหนอง บ้านนายอภิชาต ยะมา ถึงบ้านเลขที่ 285 น.ส.อรพรรณ แก้วคำ 02-05-2017
0736 ปร 4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านโป่งหนอง บ้านนายอภิชาต ยะมา ถึงบ้านเลขที่ 285 น.ส.อรพรรณ แก้วคำ 02-05-2017
0630 ประกาศ ( สขร) เม.ย.60 01-05-2017
0631 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน เมษายน 2560 01-05-2017
0632 รายละเอียดผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน เมษายน 2560 01-05-2017
0627 ประกาศ ( สขร)มี.ค.60 03-04-2017
0628 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน มีนาคม 2560 03-04-2017
0629 รายละเอียดผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน มีนาคม 2560 03-04-2017
0615 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 24-03-2017
0610 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 08-03-2017
0611 ปปช.01 สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 08-03-2017
0612 ปร.4 สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 08-03-2017
0613 ปร.5 สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 08-03-2017
0614 ปร.6 สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 08-03-2017
0624 ประกาศ ( สขร)ก.พ.60 01-03-2017
0625 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน กุมภาพันธ์ 2560 01-03-2017
0626 รายละเอียดผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน กุมภาพันธุ์ 2560 01-03-2017
0609 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านแม่ปูนหลวง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง ลานกิจกรรมบ้านสามกุลา 20-02-2017
0621 ประกาศ ( สขร)ม.ค.60 01-02-2017
0622 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน มกราคม 2560 01-02-2017
0623 รายละเอียดผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร) เดือน มกราคม 2560 01-02-2017
0598 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าสัก โดยวิธีต 30-01-2017
0599 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางไปโรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา ถึง ถนนคอนกรีตเส 30-01-2017
0600 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 88 นายจะยี จะลอ ถึง โบสถ์คริสตจักรบ้านห้วยมะเดื่อ โดยวิธีตกลงรา 30-01-2017
0601 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ผลการพิจารณาตกลงราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านแม่ปูนล่าง บ้านเลขที่ 112 นายจะมู แสนย่อ ถึง บ้านเลขที่ 243 นายชาญชัย รอบวนาบรรพต โ 30-01-2017
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1574834 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft