องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0538 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 04-10-2016
0539 ประมาณราคาบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 กำหนดราคากลาง 04-10-2016
0540 ประมาณราคาบาดาลขนาดใหญ่ ม.5 กำหนดราคากลาง 04-10-2016
0541 ประมาณราคาบาดาลขนาดใหญ่ ม.7 กำหนดราคากลาง 04-10-2016
0534 ประกาศ ( สขร) เดือน ก.ย.59 30-09-2016
0535 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน ก.ย.59 30-09-2016
0536 รายละเอียดผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ย. 59 (สขร) 30-09-2016
0518 ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3,5,7 ตำบลเวียง 28-09-2016
0519 ตารางปปช. โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 28-09-2016
0520 ตารางปปช.ม.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่5 28-09-2016
0521 ตารางปปช.ม.7 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่7 28-09-2016
0522 แบบปร.5-1.ม.3 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 28-09-2016
0523 แบบปร.5-1.ม.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 28-09-2016
0524 แบบปร.5-1.ม.7 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 28-09-2016
0525 แบบปร.5-2 ม.3 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 28-09-2016
0526 แบบปร.5-2 ม.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 28-09-2016
0527 แบบปร.5-2 ม.7 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 28-09-2016
0528 แบบปร.6 ม.3 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 28-09-2016
0529 แบบปร.6 ม.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที 5 28-09-2016
0530 แบบปร.6 ม.7 โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที 7 28-09-2016
0662 ประกาศประชาสัมพันะ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (คตง) 19-09-2016
0663 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 คตง 19-09-2016
0532 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน ส.ค.59 15-09-2016
0533 รายละเอียดผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ส.ค 59 (สขร) 15-09-2016
0515 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน ก.ค.59 31-08-2016
0516 รายละเอียดผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.ค 59 (สขร) 31-08-2016
0517 ประกาศ ( สขร)เดือน ก.ค.59 31-08-2016
0513 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำในและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ม.7 24-08-2016
0502 ประกาศโครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำใสและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า 19-08-2016
0503 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำใสและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า 19-08-2016
0512 ปร.5โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำใสและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า 19-08-2016
0506 ปร.6โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำใสและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า 19-08-2016
0511 ปร.4โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ำใสและระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า 19-08-2016
0508 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน มิ.ย.59 15-08-2016
0509 รายละเอียดผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิ.ย 59 (สขร) 15-08-2016
0510 ประกาศ ( สขร)เดือน มิ.ย.59 15-08-2016
0531 ประกาศ(สขร)ประจำเดือน ส.ค.59 15-08-2016
0494 ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ขายโดยวิธีตกลงราคา (ครั้งที่ 4) 25-07-2016
0501 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 30-06-2016
0463 ประกาศผลการพิจารณา โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง 23-06-2016
0471 ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง (ครั้งที่ 3) 22-06-2016
0469 ประกาศโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง (ครั้งที่ 3) 17-06-2016
0470 ตารางปปช.โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง (ครั้งที่3) 17-06-2016
0495 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0496 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0497 แบบสรุปโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0498 ปร.4โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0499 ปร.5โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0500 ปร.6โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ต่อจากถนนลาดยางเดิม ถึงบริเวณหน้าไร่ถายซิง 15-06-2016
0448 ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า (ห้วยไม้เดื่อ) ถนนสายหลักเข้าบ้านห้วยไม้เดื่อ ถึงถนนภายในหมู่บ้านห้วยไม้เดื่อ 03-06-2016
0449 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด คสล.หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 ของนายรัตน์ ถึง บ้านของนายบุญธรรม สุวันดี 03-06-2016
0491 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือนพ.ค.59 01-06-2016
0492 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร)ประจำเดือน พ.ค.59 01-06-2016
0493 รายละเอียดผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)เดือนพ.ค.59 01-06-2016
0444 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า (ห้วยไม้เดื่อ) ถนนสายหลักเข้าบ้านห้วยไม้เดื่อ ถึงถนนภายในหมู่บ้านห้วยไม้เดื่อ 31-05-2016
0445 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า (ห้วยไม้เดื่อ) ถนนสายหลักเข้าบ้านห้วยไม้เดื่อ ถึงถนนภายในหมู่บ้านห้วยไม้เดื่อ 31-05-2016
0446 ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 ของนายรัตน์ ถึง บ้านของนายบุญธรรม สุวันดี 31-05-2016
0447 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า บ้านเลขที่ 102 ของนายรัตน์ ถึง บ้านของนายบุญธรรม สุวันดี 31-05-2016
0450 ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุและอาคารเก็บวัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง หมู่ที่ 6 บ้านกู่ 25-05-2016
0440 ประกาศพิจารณาผลโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมวางท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 90 เมตร) หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 23-05-2016
0468 ประกาศผลการพิจารณาโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง (ครั้งที่ 2) 23-05-2016
0438 ประกาศโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมวางท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 90 เมตร) หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 16-05-2016
0439 ตารางปปช.โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมวางท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 90 เมตร) หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 16-05-2016
0467 ประกาศโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง(ครั้งที่2) 16-05-2016
0443 ประกาศพิจารณาผลโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 100 เมตร) หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า 12-05-2016
0441 ประกาศโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 100 เมตร) หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า 04-05-2016
0442 ตารางปปช.โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC (ค่าเฉลี่ยความลึก 100 เมตร) หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า 04-05-2016
0461 ประกาศโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC พร้อมถังเก็บน้ำขนาด 12 ลบ.ม. และวางท่อ PVC หมู่ที่ 10 บ้านศรีเวียงทอง 04-05-2016
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 2 คน ผู้ชมเว็บ 1574819 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft