องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
แหล่งเรียนรู้ อบต.เวียง
** วัดในพื้นที่ตำบลเวียง
** ปราชญ์ชาวบ้าน
** ศุนย์การเรียนรู้ตำบล
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ลำดับ เรื่อง วันที่ (วัน-เดือน-ปี)
0297 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 10-11-2015
0304 ตาราง ปปช.จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 10-11-2015
0301 ข้อกำหนดและคุณลักษณะจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 10-11-2015
0303 ปร.5 จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 10-11-2015
0302 ปร..4จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 10-11-2015
0507 ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี พ.ศ.2558 30-10-2015
0292 ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) 09-10-2015
0287 ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 4036 บ้าน หัวเวียง – บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 07-10-2015
0288 ตารางปปช.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 4036 บ้าน หัวเวียง – บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 07-10-2015
0289 แบบฟอร์มสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 4036 บ้าน หัวเวียง – บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 07-10-2015
0290 ค่างานต้นทุนโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 4036 บ้าน หัวเวียง – บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 07-10-2015
0291 เอกสารประกอบประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ชร 4036 บ้าน หัวเวียง – บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข 07-10-2015
0331 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 01-10-2015
0332 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2559 01-10-2015
0285 แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ สอบราคาจัดซื้อเลขที่ 3/2558 ลงวันที่ 16 กันยายน 2558 29-09-2015
0286 แก้ไขข้อกำหนดและคุณลักษณะงานกล้องcctv 29-09-2015
0280 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 16-09-2015
0281 ตารางปปช จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 16-09-2015
0282 ปร.4 จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 16-09-2015
0283 ปร.5 จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 16-09-2015
0284 ข้อกำหนดและคุณลักษณะ จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera 16-09-2015
0274 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.เชื่อมต่อถนนม.4-ม.6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.5 27-08-2015
0275 ตารางปปช.โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.เชื่อมต่อถนนม.4-ม.6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.5 27-08-2015
0276 แบบปริมาณงานรางระบายน้ำ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.เชื่อมต่อถนนม.4-ม.6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.5 27-08-2015
0277 แบบฟอร์มสรุปงาน โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.เชื่อมต่อถนนม.4-ม.6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.5 27-08-2015
0278 แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.เชื่อมต่อถนนม.4-ม.6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.5 27-08-2015
0279 ปร.4 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล.เชื่อมต่อถนนม.4-ม.6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ม.5 27-08-2015
0268 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ 24-08-2015
0269 ตาราง ปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ 24-08-2015
0270 แบบปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ 24-08-2015
0271 แบบปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ 24-08-2015
0272 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ 24-08-2015
0273 แบบสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ 24-08-2015
0240 สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ 11-08-2015
0248 ตางรางปปช.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 โครงการ 11-08-2015
0249 แบบสุรปประมาณการถนน ม.4 11-08-2015
0250 แบบสุรปประมาณการถนน ม.6 11-08-2015
0251 แบบสุรปประมาณการถนน ม.7 11-08-2015
0252 แบบสุรปประมาณการถนน ม.9 11-08-2015
0253 แบบสุรปประมาณการถนน ม.11 11-08-2015
0254 แบบสุรปประมาณการถนน ม.12 11-08-2015
0255 ปร.4ถนน ม.4 11-08-2015
0256 ปร.4ถนน ม.6 11-08-2015
0257 ปร.4ถนน ม.7 11-08-2015
0258 ปร.4ถนน ม.9 11-08-2015
0259 ปร.4ถนน ม.11 11-08-2015
0261 ปร.4ถนน ม.12 11-08-2015
0262 ปร.5 ถนน ม.4 11-08-2015
0263 ปร.5 ถนน ม.6 11-08-2015
0264 ปร.5 ถนน ม.7 11-08-2015
0265 ปร.5 ถนน ม.9 11-08-2015
0266 ปร.5 ถนน ม.11 11-08-2015
0267 ปร.5 ถนน ม.12 11-08-2015
0228 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าสำนักงาน อบต.เวียง 22-06-2015
0229 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าสำนักงาน อบต.เวียง(ตารางปปช.) 22-06-2015
0227 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมถังกรองน้ำ ถังเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย (ตารางปปช.) 22-06-2015
0226 โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล ขนาด 6 นิ้ว พร้อมถังกรองน้ำ ถังเก็บน้ำและระบบส่งน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 22-06-2015
0205 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สอบราคาโครงการตกแต่งภายในห้องประชุมสภา ห้องประชุมเล็ก และกั้นห้องภายในอาคารอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 17-04-2015
0206 การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และ กำหนดแล้วเสร็จ โครงการตกแต่งภายในห้องประชุมสภา ห้องประชุมเล็ก และกั้นห้อง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเช 17-04-2015
0207 ร่างขอบเขตงาน โครงการตกแต่งภายในห้องประชุมสภา และห้องประชุมเล็ก และกั้นห้อง ภายในอาคารอเนกประสงค์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 17-04-2015
0208 ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการตกแต่งภายในห้องประชุมสภา ห้องประชุมเล็ก และกั้นห้องภายในอาคารอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 17-04-2015
0209 แบบ ปร.4,5,6 โครงการตกแต่งภายในห้องประชุมสภา ห้องประชุมเล็ก และกั้นห้องภายในอาคารอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 17-04-2015
0198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 8 รายการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 26-03-2015
0199 ตาราง ปปช.07 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 26-03-2015
0200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประบาบาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านสันติสุข ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 26-03-2015
0201 ตาราง ปปช.01 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ 26-03-2015
0202 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ต.เวียง(ปร.5) 26-03-2015
0203 รายการค่าประมาณการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านสันติสุข หมู่ที่ 1 ต.เวียง(ปร.5_2) 26-03-2015
:: อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ :: อ่านข่าวประมูล จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าที่ :: 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 | สุดท้าย


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 1574876 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft