องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลตลาด
แบบสำรวจตลาด
 
ข้อมูลลานกีฬา/ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
สนามกีฬา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 
 

 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน ต.เวียง เพื่อกำจัดยุงลายและป้องกันควบคุมการเกิดโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่ที่ร

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กๆนักเรียนบ้านแม่ปูนหลวง ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กๆนักเรียนบ้านแม่ปูนหลวง ณ


พิธีทานแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายเครื่องสักการะ ณ


กิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ฯ


โครงการอนุรักษ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ


โครงการมหกรรมสุขภาพประชาชนตำบลเวียง ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๖    (อ่าน 0 ครั้ง)
วันที่ 26-09-2023
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำเดือน กันยสยน 2566    (อ่าน 6 ครั้ง)
วันที่ 18-09-2023
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖    (อ่าน 10 ครั้ง)
วันที่ 14-09-2023
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง การควบคุมเลี้ยงหรือปลุ่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563    (อ่าน 8 ครั้ง)
วันที่ 12-09-2023
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖    (อ่าน 12 ครั้ง)
วันที่ 07-09-2023
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖    (อ่าน 16 ครั้ง)
วันที่ 01-09-2023
ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    (อ่าน 18 ครั้ง)
วันที่ 22-08-2023
ดูทั้งหมด
 

1381 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
วันที่ 12-09-2023
1367 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566
วันที่ 09-08-2023
1362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู สายทาง ชร.ถ. 122-26 (ซอยบ้านเลขที่ 261 ถึง ชมจันทร์โฮมสเตย์) บ้านดงหล่ายหน้า ม.7
วันที่ 03-08-2023
1360 เปิดเผยข้อมูลการพิจารณาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านดงหล่ายหน้า ม.7 (ซอยบ้านเลขที่ 272 ถึงบ้านเลขที่240) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
วันที่ 14-07-2023
1359 เปิดเผยข้อมูลการยื่นเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านดงหล่ายหน้า ม.7 (ซอยบ้านเลขที่ 272 ถึงบ้านเลขที่240)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biddi
วันที่ 12-07-2023
1358 เปิดเผยข้อมูลการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด บ้านดงหล่ายหน้า ม.7 (ซอยบ้านเลขที่ 272 ถึงบ้านเลขที่240)
วันที่ 02-06-2023
1357 ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 (เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566)
วันที่ 24-07-2023
1355 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ทางเข้าหมู่บ้านหนองยาว บ้านกู่ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 27-01-2023
1354 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู สายทาง ชร.ถ. 122-26 (ซอยบ้านเลขที่ 261 ถึง ชมจันทร์โฮมสเตย์) บ้านดงหล่ายหน้า ม.7
วันที่ 17-07-2023
1353 ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู สายทาง ชร.ถ. 122-26 (ซอยบ้านเลขที่ 261 ถึง ชมจันทร์โฮมสเตย์) บ้านดงหล่ายหน้า ม.7
วันที่ 10-07-2023
  ดูทั้งหมด
 
 
 
 
 

นายกิตติพงษ์ วงษา

นายย้ายเจริญ เชื้อเมืองพาน

 
 
<< September 2023 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
         12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้จัดโครงการเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดให้กับเด็กๆนักเรียนบ้านแม่ปูนหลวง ณ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ได้ปฏิบัติการฉีดพ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่ที่ร
กิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ ฯ
พิธีทานแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และถวายเครื่องสักการะ ณ
โครงการมหกรรมสุขภาพประชาชนตำบลเวียง ประจำปี 2566
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเวียง ประจำปี 2566
เข้าสู่ระบบ
 
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /ครู /อบต.
หนังสือราชการ สถ ทั่วประเทศ
หนังสือราชการ สถ เชียงราย
ค้นในGoogle ค้นใน tambonwiang.com
 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2533865 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft    

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น