องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลตลาด
แบบสำรวจตลาด
 
ข้อมูลลานกีฬา/ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
สนามกีฬา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 
 

 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
ӴѺ ͧ ѹ (ѹ-͹-)
1301 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 23-05-2023
1292 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 03-05-2023
1286 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 07-04-2023
1284 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 05-04-2023
1283 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ทางเข้าหมู่บ้านหนองยาว บ้านกู่ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28-03-2023
1277 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 09-03-2023
1297 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูสายทาง ชร.ถ.122-26(ซอยบ้านเลขที่ 149 ถึงบ้านเลขที่ 261) บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 14-02-2023
1256 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 09-02-2023
1296 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ทางเข้าหมู่บ้านหนองยาว บ้านกู่ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09-02-2023
1255 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูสายทาง ชร.ถ.122-26(ซอยบ้านเลขที่ 149 ถึงบ้านเลขที่ 261) บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 31-01-2023
1254 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยูสายทาง ชร.ถ.122-26(ซอยบ้านเลขที่ 149 ถึงบ้านเลขที่ 261) บ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 30-01-2023
1253 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ทางเข้าหมู่บ้านหนองยาว บ้านกู่ หมู่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26-01-2023
1252 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมทางเข้าหมู่บ้านหนองยาว บ้านกู่ หมู่ 6 ตำบลเวียง 24-01-2023
1285 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 12-01-2023
1245 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 11-01-2023
1246 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 11-01-2023
1247 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 11-01-2023
1298 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 23-12-2022
1243 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 08-12-2022
1242 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถและห้องเก็บพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง 07-12-2022
1241 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชร.ถ 122 - 26 สายทางบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ตำบลเวียง 30-11-2022
1237 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ชร.ถ 122 - 26 สายทางบ้านดงหล่ายหน้า หมู่ที่ 7 บ้านดงหล่ายหน้า ตำบลเวียง 29-11-2022
1232 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.122-21 สายทางบ้านหนองยาวพัฒนา หมู่ที่ 12 - บ้านป่าบง หมู่ที่ 5 10-11-2022
1231 ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ.122-21 สายทางบ้านหนองยาวพัฒนา หมู่ที่ 12 - บ้านป่าบง หมู่ที่ 5 04-11-2022
1230 ประกาศประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 26-10-2022
1229 ประกาศเปิดเผยราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (บก.06) โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน 20-10-2022
1223 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 19-10-2022
1224 ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน 19-10-2022
1218 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 06-10-2022
1228 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 06-10-2022
1274 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 04-10-2022
1222 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 03-10-2022
1221 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 05-09-2022
1220 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 05-08-2022
1214 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565 06-07-2022
1201 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565 08-06-2022
1202 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 08-06-2022
1173 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565 21-04-2022
1169 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 25-03-2022
1168 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565 14-02-2022
1163 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ช่วงบ้านโป่งหนอง ม.๓ 03-02-2022
1165 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 28-01-2022
1158 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ช่วงบ้านโป่งหนอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียง กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร และรางระบายน้ำคอนกรีต 11-01-2022
1156 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ช่วงบ้านโป่งหนอง หมู่ที่ 3 30-12-2021
1157 ประกาศรับฟังคำวิจารณ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด ช่วงบ้านโป่งหนอง หมู่ที่ 3 โดยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding 30-12-2021
1144 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 15-12-2021
1145 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 14-12-2021
1143 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564 09-11-2021
1142 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564 07-10-2021
1141 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564 27-09-2021
1121 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 20-09-2021
1120 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีคเสริมเหล็ก บ้านหนองยาวพัฒนา ม.12 (ซอย2) ทางเข้าหมู่บ้านม้ง 16-09-2021
1170 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 16-09-2021
1118 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งหนอง ม.3(ทางเข้าจุดเฝ้าไฟป่า) ต.เวียง 03-09-2021
1117 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อโครงการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบบรรทุกน้ำ) 01-09-2021
1189 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเหล็ก บ้านหนองยาว ม.๑๒ (ซอย๒ ทางเข้าหมู่บ้านม้ง) 01-09-2021
1140 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 23-08-2021
1097 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564 20-07-2021
1154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปูนล่าง ม.9 25-06-2021
1099 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 17-06-2021
1153 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปูนล่าง ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 28-05-2021
1101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน เม.ย. 2564 14-05-2021
1152 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปูนล่าง ม.9 05-05-2021
1151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยง สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองน้ำใส ม.1 28-04-2021
1102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 16-04-2021
1053 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 4) 11-03-2021
1103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 10-03-2021
1047 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองน้ำใส หมู่ที่ 1 03-03-2021
:: ҹǻЪѹ :: ҹǻ ѴͨѴҧ
˹ҷ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | ش


 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2432457 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft    

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น