องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย โทร.053-781955,053-648856
หน้าแรกเว็บไซต์
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์ อบต.เวียง
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ
สมาชิกสภา อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
ภาษี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
เว็บบอร์ด พูดคุย
ติดต่อ อบต.เวียง
แบบสอบถามความพึงพอใจ
สถานที่พักในตำบล
** ภูน้ำใสรีสอร์ท
** ระเบียงดอย โฮมสเตย์
 
แหล่งท่องเที่ยว
วัดอรัญญวิเวกคีรี
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
 
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
 
ฐานข้อมูลตลาด
แบบสำรวจตลาด
 
ข้อมูลลานกีฬา/ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
สนามกีฬา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน
รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
 
 

 
 
 
 
 
 
รับทำเว็บไซต์ ทุกประเภท  จดโดเมนเนม เช่าโฮสติ้ง >> เชียงราย เอ็นเทอร์ ซอฟต์  โทร. 087-1843622
แผนที่เชียงราย GIS Map
โครงการประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570

Դҹ 47 

     วันที่ 15 เดือน มีนาคม  ปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้จัดทำ โครงการประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ระดับหมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนและ ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณา/ แสดงความคิดเห็น/ และข้อเสนอแนะต่างๆตามหัวข้อดังนี้

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ร่องนารี

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย 2

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านผู้ช่วยผัด - ร่องนารี

4. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำทางเข้าบ้านหนองยาว

5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย 5

6. โครงการก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้ำ ซอยบ้านผู้ช่วยพนม จรรยา

7. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก (คลองชลประทาน 2L)

8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยขง

9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย 1 (จากเดิม - บ้านแม่ฟอง)

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด ซอย 4 (โรงเรียนบ้านหนองยาวทิศตะวันออก)

11. โครงการวางท่อระบายน้ำถนนเส้นหลักทางเข้าหมู่บ้าน

12. โดมลานอเนกประสงค์

13.โครงการรางระบายน้ำซอย 6 ข้างบ้านนางศรีไว

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3 บ้านนางตุ๋ย

     ในการดำเนินการโครงการฯ ได้นำปัญหาและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อรวบรวม  และนำความต้องการของประชนในระดับหมู่บ้านเพื่อดำเนินการจัดทำแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570  ระดับตำบลต่อไป

:: ҹǻЪѹ :: ҹǻ ѴͨѴҧ 
ออนไลน์ใช้งานอยู่ 1 คน ผู้ชมเว็บ 2432731 ครั้ง
เลขที่ 103 หมู่ที่ 6 บ้านกู่ ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170
โทร. 053-781955,053-648856 แฟกซ์ : 053-781945
เว็บไซต์แห่งนี้รองรับการแสดงผลได้ดี ที่ขนาดจอภาพ 1024 x 800 พิกเซล 
Copyright © 2016 www.tambonwiang.com All Rights Reserved.   Design by Chiangrai Enter Soft    

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น

///ó //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////